Din Mekanik Partner

Fräsning Inconel

Trots våra erfarenheter från fräsning och svarvning i Inconel och andra höghållfasthetsmaterial valde vi att undersöka om det finns någon bättre metod för just Inconel.(se wikipedia)
Med hjälp av våra verktygsleverantörer utvärderades olika metoder. De metoder som de rekommenderade var för ett större antal detaljer och skulle ge en allt för lång starttid.
Metoden var körning med keramiska skär – hög skärhastighet, stor avverkningsvolym och kort livslängd på verktygen.

Vi kom snabbt fram till att för just det här projektet så lämpar sig en metod som används för titan och rostfritt. Detaljerna är relativt stora och har små toleranser.

Projektets förutsättningar = kort leveranstid, 1.5 vecka, 30 detaljer. (Inköp av verktyg + beredning + fixturer + uppstart + kontroll)

Detaljen kunde köras på två tempo. Tempo 1 i skruvstycke och tempo 2 uppspänd i fixtur.

Bilden är endast ett exempel och inte från aktuellt projekt men visar hur man med relativt låg skärhastighet och med skärvätska bearbetar höghållfasthetsmaterial.

Vi utvecklar och förfinar våra metoder när det gäller fräsning och svarvning för att kunna leverera en riktig produkt till rätt pris.

När det gäller höghållfasthetsmaterial finns det mycket att vinna när det gäller verktygskostnader, tillverkningstid och produktionssäkerhet.

Så kallad dynamisk fräsning är en metod som utnyttjar verktygen och sänker tillverkningstiden plus ökar produktionssäkerheten .

För frågor eller information tveka inte att kontakta oss

Translate »

© RZ HB Mekaniska AB, Åvägen 1, 435 44 Mölnlycke, Tel. 031-985070