Din Mekanik Partner

DMU 75 – senaste investeringen i 5 axlig maskin

DMU 75 Monoblock är vår senaste fräsmaskin. Den har samma konfiguration och förutsättning som de tidigare investeringar vi gjort i DMG:s DMU Monoblock serie.

DMU 75 hbmek.se
DMU 75 Monoblock

Verktyg och uppspännings teknik till maskinen har vi konfigurerat efter de tidigare erfarenheter vi gjort med DMU monoblock.
Vi har med denna investering kunnat fortsätta den inriktning med likvärdiga maskinkonfigurationer för att öka flexibiliteten i tillverkningen och flödet i verkstaden.

Chuckar RZ HB Mekaniska AB

Om t.ex en maskin är fullbelagd eller behöver services är det enkelt att flytta tillverkning till en maskin med samma konfiguration.

DMC 65 - RZ HB Mekaniska
Likvärdigt maskinkonfiguration men med 6 paletter.

Tillverkningen kan läggas i maskiner som har ledig produktionskapacitet. Vi kan därmed utnyttja maskinparken bättre och blir mindre sårbara för driftstörningar.
Vårt uppsatta mål att inte vara beroende av en specifik maskin när det gäller fixturer och program som är gjorda för en detalj börjar ge tydliga resultat.

kontakta oss gärna för mer information angående den nya maskinen.

Translate »

© RZ HB Mekaniska AB, Åvägen 1, 435 44 Mölnlycke, Tel. 031-985070